เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทางร้าน PARIS MIKI

ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าเราได้เปิดให้บริการสาขาใหม่ที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ห้อง E 304

โดยร้านจะเปิดให้บริการในเวลา 10:00 - 20:00 น.

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์   :02-118-3730