เรียนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ทางร้าน PARIS MIKI ขอแจ้งให้ทราบว่า  ร้าน PARIS MIKI สาขา ISETAN จะปิดทำการในสิ้นเดือน สิงหาคม 2020

เราขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเรา ตลอด 28 ปีที่ผ่านมา และ ขอขอบคุณที่สนับสนุนสาขาของร้านเราตลอดมา

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง