ในปี 1905 Masunaga Optical เริ่มผลิตแว่นตาใน ฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่นั้นมาฟูคุอิได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตกรอบออปติคอลชั้นนำของโลก พร้อมกับอิตาลีและจีน ระบบการผลิตแบบบูรณาการที่ใช้โดย Masunaga ช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียดได้ตลอดกระบวนการ 200 กระบวนการด้วยตนเองที่จำเป็นในการสร้างกรอบเดียว Masunaga ได้รับรางวัลประวัติศาสตร์อันยาวนานและงานฝีมือที่พิถีพิถันซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในกรอบที่เป็นเอกลักษณ์