โครงการศิลปะและแฟชั่นนำโดยหัวหน้านักออกแบบ Kate Lupinsky ซึ่งเลี้ยงในแอฟริกาใต้ที่อาศัยอยู่ในยุโรป Massada ยังคงเป็นแบรนด์เฉพาะขนาดเล็กที่มุ่งเน้นคุณภาพของการออกแบบและคุณค่าสากล กลยุทธ์นี้จะเป็นรูปแบบระยะยาวที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นที่รู้จักของตราประทับในแว่นตาแฟชั่น