ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย Dave Allision ทำด้วยมือในอิตาลีและเยอรมนี การออกแบบกรอบใหม่แต่ละครั้งช่วยเพิ่มขอบเขตของแฟชั่นให้กับแว่นตาโดยการสำรวจรูปทรงและวัสดุที่สดใหม่เช่นอะซิเตทและไม้ไผ่ไททาเนียมและฮอร์นควายธรรมชาติ