G ที่ทับซ้อนกันในรูปแบบของแท็กโลหะรูปไข่ทำให้แว่นตา GUCCI สามารถระบุได้ในผู้สวมใส่ของมัน แว่นตา Gucci เข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถสูงสุดเนื่องจากวัสดุที่ดีเช่นคริสตัล Swarovski และการออกแบบที่ทำให้แว่นตา Gucci มีชื่อเสียงโด่งดังและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมแว่นตาแฟชั่น การมีกุชชี่เป็นแว่นตาจะทำให้คนดูโดดเด่นเพราะความประณีตของแว่นตา Gucci