Factory900 หมายถึงหมายเลข“ 900” หมายเลขเดิมที่กำหนดให้กับโรงงานของเรา! เราเป็น“ โรงงาน”! เทคโนโลยีของเราใน แว่นตาอะซิเตท ได้รับการพัฒนามานานกว่า 75 ปีและเราได้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง - ไม่เหมือนที่อื่น ๆ ในโลก ดังนั้นเราจึงยังคงสร้างผลิตภัณฑ์ทำมือที่มีคุณภาพสูงตามความต้องการของเรา เราอยากรู้อยากเห็นถึงแว่นตาในอนาคตเสมอ นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหานวัตกรรม แนวคิดใหม่เพิ่มเติม สไตล์ใหม่เพิ่มเติม ... มากกว่าสิ่งใหม่! นี่คือปรัชญาของ Factory900 แว่นตา 3 มิติแบบจำลอง แผ่นพลาสติกแว่นตา แว่นตาย้อนยุคและอนาคต